បន្លែត្រជាក់

  • Frozen vegetables

    បន្លែត្រជាក់

    បន្លែក្លាសេគឺជាប្រភេទអាហារកកដែលជាកញ្ចប់អាហារតូចមួយដែលផលិតដោយបង្កកបន្លែស្រស់ៗដូចជាម្រេចប៉េងប៉ោះសណ្តែកនិងត្រសក់នៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុតនិងឆាប់បំផុតបន្ទាប់ពីដំណើរការរួច។